W dniu 16 lutego 2024 roku w Toruniu odbędzie się Forum Branży Cukrowniczej 2024, organizowane po raz pierwszy przez Związek Producentów Cukru w Polsce.
 
Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele wszystkich krajowych producentów cukru w Polsce, przedstawiciele plantatorów buraków cukrowych, przedstawiciele organizacji europejskich oraz pozostali interesariusze.
 
Głównym tematem Forum będzie zrównoważony rozwój w branży cukrowniczej. Unijny sektor cukrowniczy  odczuwa skutki zmian klimatycznych, a one wpływają na konkurencyjność europejskiej produkcji cukru buraczanego. Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest obecnie jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek. Do tego stanu wyjątkowego należy dodać trwający kryzys energetyczny. Zmniejszenie zużycia energii i odejście od paliw kopalnych są więc obecnie koniecznością ekonomiczną.
 
Podczas Forum planujemy także omówić obecną sytuację oraz skupić się na przyszłości uprawy buraków cukrowych. Zaplanowane przez Unię Europejską stopniowe redukowanie użycia środków ochrony roślin może mieć nieodwracalny wpływ na opłacalność prowadzenia upraw buraka cukrowego przez plantatorów na terenie Europy.


Program

10:00 - 10:05
Otwarcie Forum
Marek Zagórski, Prezes Zarządu ZPC
10:05 - 10:25
Rynek cukru w roku 2023/24
Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura ZPC
10:25 - 10:55
Ocena wyników technologicznych kampanii cukrowniczej 23/24 w Polsce
Maciej Wojtczak, Przewodniczący Zarządu STC
10:55 - 11:25
Dążenia europejskich producentów cukru do dekarbonizacji sektora
Marie-Christine Ribera, Dyrektor Generalna CEFS
11:25 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 12:10
Wzrastające nakłady i pozostałe ryzyka, towarzyszące uprawie buraków cukrowych w UE
Elisabeth Lacoste, Dyrektor Generalna CIBE
12:10 - 12:40
Przyszłość uprawy buraków cukrowych w Polsce – rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo węglowe czy nowe techniki hodowlane?
Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu KZPBC
12:40 - 13:10
Cyfryzacja narzędziem do zrównoważonego rozwoju branży cukrowniczej
Ewa Mikos-Romanowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Polska
Maciej Gontarski, Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży w Siemens Polska
13:10 - 14:00
Lunch
14:00 - 14:30
Sektor produkcji żywności, jako kreator globalnych zmian
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland
14:30 - 15:00
Raportowanie ESG
Justyna Wysocka-Golec, ESG Associate Partner w KPMG w Polsce
15:00 - 15:50
Budowanie długoterminowej wartości branży curowniczej poprzez zrównoważony rozwój - panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli czterech producentów cukru
moderator: Piotr Szajner, Kierownik Zakładu Rynków Rolnych i Metod Ilościowych w IERiGŻ-PIB
15:50 - 16:00
Zamknięcie konferencji
Marek Zagórski, Prezes ZPC
16:00 - 17:30
KoktajlPrelegenci


dr hab. inż. Maciej Wojtczak, profesor PŁ
Prezes Stowarzyszenia Techników Cukrowników
Ekspert NOT z zakresu technologii i analizy żywności, specjalista w zakresie cukrownictwa oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. Nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkieji oraz wykładowca i organizator licznych szkoleń z zakresu cukrownictwa i analityki żywności. Ekspert i audytor systemów zarządzania w laboratorium analitycznym, organizator badań biegłości z zakresu analityki cukrowniczej.##MORE## Członek ICUMSA Ltd odpowiedzialny za prace grupy roboczej Metody Chemiczne, Przewodniczący Polskiego Komitetu ICUMSA, Członek Komitetu Naukowego ESST, Prezes Stowarzyszenia Techników Cukrowników, Przewodniczący Sekcji Analizy i Oceny Żywności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
Marie-Christine Ribera
Dyrektor Generalna Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cukru (CEFS)
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1987 r. od stażu w Komisji Europejskiej, a następnie pracowała na stanowisku urzędnika ds. polityki w różnych środowiskach, początkowo we Francuskiej Krajowej Federacji Zarządzania Terenami Wiejskimi, a następnie w regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej Regionu Paryskiego. W 1991 r. dołączyła do Francuskiego Narodowego Centrum Młodych Rolników jako Doradca ds. Wspólnotowych. W tym czasie była również zastępcą członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE.##MORE## W 1993 r. została doradcą prawnym Dyrektora Generalnego Francuskiego Międzybranżowego Krajowego Urzędu Zbożowego. W 1999 r. Marie-Christine Ribera dołączyła do Komitetów COPA i COGECA jako doradca polityczny odpowiedzialny za rośliny uprawne i umowy dwustronne. Była głęboko zaangażowana w politykę rolną, środowiskową i żywnościową Unii Europejskiej, rozwijając solidną sieć relacji w Brukseli. W 2008 r. awansowała na stanowisko Dyrektora ds. Towarów i Handlu. W 2009 r. dołączyła do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cukru (CEFS) jako Dyrektor Generalny.
Elisabeth Lacoste
Dyrektor Generalna Międzynarodowej Konfederacji Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE)
Pracuje nieprzerwanie od 17 lat na rzecz CIBE, organizacji reprezentującej ponad 400 tys. plantatorów buraka cukrowego, uprawiających około 2 mln hektarów, dzięki czemu powstaje średnio 20 mln ton cukru rocznie dla 600 mln konsumentów państw członkowskich. Członkami CIBE są związki krajowe, które reprezentują plantatorów z 18 państw europejskich uprawiających burak, w tym 170 000 plantatorów z 16 państw UE.
Krzysztof Nykiel
Prezes Federacji Gospodarki Żywnościowej RP
Wraz z synem prowadzi 100-hektarowe gospodarstwo rolne położone w Kaszewach Kolonia, 10 km od geometrycznego środka Polski. W gospodarstwie uprawia buraki cukrowe, pszenicę i kukurydzę na ziarno. W swojej rodzinie jest przedstawicielem piątego pokolenia rolników. Od 2002 r. roku pełni funkcję prezesa Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Dobrzelinie, a od 2015 r. jest prezesem Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC).##MORE## W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z ramienia plantatorów buraka cukrowego. Z sukcesami reprezentuje polskich plantatorów buraka cukrowego wobec producentów cukru, władz polskich i instytucji wspólnotowych. Jego aktywna działalność na forum europejskim zaowocowała wyborem na wiceprezesa Międzynarodowej Organizacji Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) w 2016 r. Natomiast od 2022 r. jest przewodniczącym Komisji Technicznej i Kontroli Odbioru CIBE. Krzysztof Nykiel jest żywotnie zaangażowany nie tylko w rozwój sektora buraka cukrowego, ale także całej gospodarki rolnej. Od 2022 roku jest prezesem Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, organizacji zrzeszającej przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Krzysztof Nykiel jako oddany społecznik organizuje spotkania plenerowe, lustracje polowe, zajmuje się wdrażaniem nowych technologii. Jest wzorowym rolnikiem, który dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.
Ewa Mikos Romanowicz
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu & Governmental Affairs w Siemens Sp. z o. o
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uniwersytetu Freie Universitaet w Berlinie; ukończyła podyplomowe studia europejskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program dla managerow Harvard Business School. W Siemens Sp. z o.o. odpowiada za projekty kluczowe związane z tematyką Digital Industry w tym dedykowane tematyce cyfryzacji, definiowanie strategii współprace z Uczelniami Wyższymi oraz szeroko rozumianym sektorem publicznym.##MORE## Reprezentuje firmę Siemens Sp. z o.o. w organizacjach oraz gremiach branżowych: w Konfederacji Lewiatan: w Związku branżowym Pracodawców Motoryzacji, w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej – aktywna jako przewodnicząca Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0, reprezentuje AHK w Komitecie Monitorującym ds. Programu FENG, który działą przy Ministerstwie Rozwoju, jest także zaangażowana w prace komitetu przemysłowego w Izbie Amerykańskiej Amcham. Uczestniczy w projektach społecznych i wolontariackich.
Maciej Gontarski
Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży w Siemens Polska
W Siemensie kieruje działem Process Automation Software, który jest odpowiedzialny za konsultacje, sprzedaż i wdrożenie rozwiązań digitalizacji w przemyśle procesowym. Jest zaangażowany w projekty cyfrowych bliźniaków w obszarze procesów technologicznych, systemów sterowania oraz zarządzania dokumentacją i wsparcia utrzymania ruchu. ##MORE##Jego głównym zadaniem jest aktywne wspieranie transformacji cyfrowej poprzez dobór innowacyjnych narzędzi cyfrowych wraz z zespołem ekspertów. Wdrażane rozwiązania skutecznie odpowiadają na wyzwania biznesowe, przyczyniając się do osiągania celów i podnosząc efektywność procesów. Pasjonat automatyki przemysłowej oraz nowych technologii, pełen zaangażowania i pozytywnej energii.
Kamil Wyszkowski
Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)
Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP). Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).
Justyna Wysocka-Golec
Partner Associate KPMG, Consulting, ESG, Climate&Nature
Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem, technicznym wykształceniem i zamiłowaniem do innowacji. W swojej pracy najczęściej skupia się na obszarze ochrony środowiska. Pracowała na różnych stanowiskach w biznesie, w organizacjach pozarządowych, dla rządów (PL, RU, BG, KZ) oraz dla organizacji międzynarodowych (UNIDO). Specjalizuje się w metodykach obliczania emisji GHG, projektowaniu systemów offsetowych i strategiach dekarbonizacji przedsiębiorstw. Od czerwca 2022 rozwija usługi związane z dekarbonizacją w departamencie Doradztwa Biznesowego.
Miejsce forum

Copernicus Hotel Toruń ★★★★

Uczestnicy Forum dokonują samodzielnie rezerwacji miejsc hotelowych w hotelu Copernicus lub innym dowolnie wybranym.

Do 31 grudnia 2023 r. na hasło „ZPC” dla uczestników Forum obowiązuje specjalna oferta na nocleg w Hotelu Copernicus. Rezerwacji pokoi należy dokonywać poprzez kontakt z recepcją hotelu: recepcja@copernicustorun.com, +48 (56) 611 57 00.

Rezerwacji pokoi od 1 stycznia 2024 r. należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej hotelu.